Jak je to se startem na MČR BMX 2018?

Komise BMX informuje, že závodu MČR BMX 2018 se může pro letošní rok zúčastnit každý jezdec s platnou licencí pro rok 2018. Nominační kritéria byla stanovena až pro MČR 2019 a jsou uvedena v poslední verzi prováděcích pokynů pro letošní rok.