Plán Duben 2017 – Rozdělení do skupin

Došlo k novému rozdělení do pěti skupin a také k upřesnění času tréninku konkrétních skupin. Prosím o dodržování časů začátku tréninků a rozdělení do skupin.

Obecně platí:
Skupina 1. má trénink každé Úterý a každou Středu vždy od 15:30h.
Skupina 2. má trénink každé Úterý a každou Středu vždy od 17:15h
Skupina 3. má trénink každé Úterý a každý Čtvrtek vždy od 17:15h
Skupina 4. má trénink každé Úterý od 17:15 a každý Čtvrtek vždy od 16:00h
Skupina 5. – přípravka má trénink každé Pondělí vždy od 16:00h.

V tyto dny a časy není možné provozovat individulní trénink na dráze.

Pravidla pro rodiče:
Rodiče nezasahují do tréninků a respektují pokyny trenéra.
Nevstupují do dráhy, po celou dobu tréninku zůstávají za zábradlím.
Nevstupují na startovní pahorek.
Kolo musí být vždy řádně připraveno a plně funkční – Trenér není mechanik.
Časy tréninků se mohou měnit dle potřeby a podmínek.

Plány a rozdělení do skupin najdete zde

Děkujeme za přečtení