Plán Duben 2018 – rozdělení do tréninkových skupin

Doufejme, že počasí dovolí pravidelně trénovat na dráze?! Vracíme se ke klasickém venkovnímu sezonnímu provozu na dráze. Trénink budou od pondělí do čtvrtka, vždy podle rozpisu konkrétní skupiny. Skupin je klasicky pět. Prosím o dodržování časů začátku tréninků a rozdělení do skupin.

Obecně platí:
Skupina 1. má trénink každé Úterý a každou Středu vždy od 15:30h.
Skupina 2. má trénink každé Úterý a každou Středu vždy od 17:15h
Skupina 3. má trénink každé Úterý a každý Čtvrtek vždy od 17:15h
Skupina 4. má trénink každé Úterý od 17:15 a každý Čtvrtek vždy od 16:00h
Skupina 5. – přípravka má trénink každé Pondělí vždy od 16:00h.

V tyto dny a časy není možné provozovat individuální trénink na dráze

Pravidla pro rodiče:
Rodiče nezasahují do tréninků a respektují pokyny trenéra.
Nevstupují do dráhy, po celou dobu tréninku zůstávají za zábradlím.
Nevstupují na startovní pahorek.
Kolo musí být vždy řádně připraveno a plně funkční – Trenér není mechanik.
Časy tréninků se mohou měnit dle potřeby a podmínek.

Po zimní pouze je potřeba zkontrolovat kola, aby byla funkční a provozu schopná

Plány a rozdělení do skupin najdete zde

Pokud se někdo z členů nenašel v rozdělených skupinách, napište vše napravíme.