Soustředění Talent Teamu a Reprezentace BMX – 24.3.2019

V neděli 24.3.2019 bude náš areál uzavřen pro všechny členy. Tento den bude probíhat soustředění Talent teamu a Reprezentace BMX.

Děkuji za pochopení

Pro zájemce z našeho klubu o účast na soustředění přikládám tiskovou zprávu:

V průběhu letošního roku plánujeme několik jednodenních soustředění. Každé soustředění bude mít dopolední a odpolední tréninkový blok. Koncepce soustředění je založena na tom, aby se starší jezdci během roku potkávali a částečně spolu trénovali. Soustředění jsou povinná pro jezdce TALENT teamu, ale je otevřené i pro jezdce kategorie chlapců a dívek 15 let (ročník 2004) a 16 let (ročník 2003), Junior, Elite a kategorie 17+ (pouze pro ročníky 2001 a 2002). Na těchto soustředěních bude zajištěno trenérské zabezpečení a pronájem dráhy, což zajistí Komise BMX.

  • Společné tréninky jsou naplánovány takto:
    • 24. 3. 2019 – Praha – Řepy; uzávěrka přihlášek 15. 3. 2019
    • 8. 5. 2019 – Pardubice; uzávěrka přihlášek 24. 4. 2019
    • 2. 6. 2019 – Brno – Favorit; uzávěrka přihlášek 19. 5. 2019
    • 18. 8. 2019 – Praha – Bohnice; uzávěrka přihlášek 4. 8. 2019

Na tato soustředění je třeba se dopředu hlásit na e-mail: andrea@bmxbenatky.cz

Soustředění bude organizačně zajišťovat Andrea Vesecká. Na Vás tedy je se na soustředění přihlásit a dopravit s kompletní bikrosovou výbavou. Ve Vaší režii bude také pitný režim a strava.

Koho se to týká a měl by zájem, ať neprodleně kontaktuj paní Veseckou.