INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Aktuálně

AREÁL PRO VEŘENOST JE AKTUÁLNĚ UZAVŘEN OD 21.11.2022 DO 10.4.2023

Sportovní areál ÚAMK Bikrosclub Řepy je sportovištěm kde trénují děti, Talentovaná mládež a Reprezentace BMX ČR. Není to dětské hřiště!!!! Toto sportoviště v roce 1986 vybudovali původní členové a po celou dobu provozuje Bikrosclub Řepy, původně zřízený pod svazarmem a následně pod ÚAMK. Celý tento sportovní areál je majetkem ÚAMK Bikrosclubu Řepy na pozemku MČ Prahy 17. Areál vznikl za podpory, Svazarmu, ÚAMK, MŠMT, Magistrátu hl. města Prahy, MČ Prahy 17, letiště Praha, Českého svazu cyklistiky, Pražského cyklistikého svazu, sponzorů a členů klubu, kteří vynaložili nemalé úsilí při realizaci tohoto projektu do stávající podoby. BMX je od roku 2008 Olympijským sportem. Jako v jiných vrcholových sportech, potřebují sportovci pro svůj trénink klid a prostor. Potřeby našich sportovců a nárůst dětské členské základny sebou přináší určitá provozní opatření. I přes to zůstáváme sportovištěm, které je zdarma přístupné veřejnosti. Dráha je určena pouze k jízdě na kole!!!!

Otvírací doba pro veřejnost v měsících Duben – Listopad: sobota, neděle: 13:00h – 18:00h (za příznivého počasí a pokud nebude probíhat akce klubu)

Prosíme přečtěte si respektujte provozní řád a pravidla, udržujte pořádek, neničte areál a užívejte si jízdu!!! Sportovní areál je monitorován kamerovým systémem za účelem ochrany majetku a řádného užívaní sportoviště v souladu s provozním řádem. Svým vstupem návštěvník/uživatel souhlasí s pořizováním a zpracováním osobních dat a záznamů.

V případě dotazů se nám nebojte napsat.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních ůdajů.