Zápis ze zasedání klubu BMX – 2021

Přikládám k nahlédnutí zápis ze zasedání zástupců klubů BMX, které se konalo 28.11.2021 v Pardubicích.
Za náš klub nebyl nikdo přítomen, z důvodu karantény.
Písemně jsme předali připomínky za náš klub.

první se týkala nočního klidu v kempu při závodech,

druhá zdravotního zabezpečení závodů,

třetí rozdělení kategorie Cruiser. 

Zápis zde